Om Företaget 

 bilder från historien klicka här

Året var 1935, när Olle Lundberg köpte en personbil av märket Buick
och startade bilstation i Nyby Långaryd.
Efter 1 år 1936 köptes en splitter ny bil av märket Chevrolet, som
hämtades i kungliga huvudstaden och kostade 6.000 kronor.
1939 utökades rörelsen med ytterligare ett fordon och Olles fru
Grunda hade börjat köra i trafik.
1939 kördes den första skolturen med barn från Boarpsby, där skolan
lades ner och barnen skjutsades till Nyby där nybyggd skola tagits i bruk.
Under krigsåren 1939-1945 ökade körningen, då privatbilismen ej hade
Tillgång till bensin och taxifordonen utrustades för gengasdrift.
Gengasdriften ställde till mycket problem, särskilt under de svåra
vintrarna 1941 och 1942.Under 1950 talet hände inga större förändringar, mer än att fordonen byttes ut efter hand.
1966 inträffade en viktig händelse i verksamheten, då installerades
kommunikationsradio i företagets fyra taxibilar för att underlätta
Dirigeringen av fordonen.
1970 skedde den stora förändringen i företaget, då inköptes,
Smålandsstenar taxi av Sten Birgersson och rörelsen utökades med 5 fordon.
1972 ombildades företaget till aktiebolag Lundbergs Taxi AB,
och ägare var Olle Lundberg med sönerna Åke, Ingemar och Bruno till lika delar.
1975 inköptes Landeryds Bilstation av Einar Norden, 2 fordon ingick.
1976 inköptes Sixten Nygrens bilstation i Yttersjöholm, 2 fordon.
Fordonsparken bestod nu av 10 taxibilar och 2 bussar.
Verksamhetsområdet hade nu blivit Smålandsstenar, Skeppshult, Landeryd och Långaryd.
Under 1980 talet ökade sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar, som
utökades med förskola, särskola och gymnasieelever.
Under denna tid hade Hylte och Gislaved god ekonomi.
1990 såldes taxibilarna i Smålandsstenar till Per-Olof Forsberg,
och busstrafiken kom att utgöra en stor del av verksamheten.
Det har nu gått 75 år sedan Olle Lundberg köpte sin första bil.
Fordonsparken består idag av 9 fordon i olika storlekar och ägs till
lika delar av Bruno och Mattias Lundberg. Namnet är i dagligt tal
LUNDBERGS BUSS & TAXI.
En anställd som bör omnämnas i åkeriets historia är Erik Andersson.
Han arbetade i Lundbergs under åren
1943 - 1983, 40 år, en verklig trotjänare.
Förutom ägarna är det sex anställda i företaget,
samt ett antal extra personal som kallas in vid behov.
Av de anställda är det Roger Berntsson som har jobbat längst i företaget, över 30 år!
Verksamheten idag utgörs till stor del av skolskjutsar och beställningstrafik med buss.

Klicka här eller på bilden för stor bild!